Zorgkundige

 

Getuigenis Judy 'Een opleiding werkt!'

Droom je ervan om te werken met je hoofd, je handen en je hart? Ben je sociaal ingesteld en hou je ervan om anderen verder te helpen? Dan is een job in de zorgsector je op het lijf geschreven: je komt er dagelijks in contact met zorgvragers die tijdelijk of permanent hulp nodig hebben bij alle activiteiten van het dagelijkse leven.

Als zorgkundige kan je werken in een ziekenhuis, in een woon- en zorgcentrum of in de thuiszorg. Je werkt in teamverband onder toezicht van een verpleegkundige. Je bent specifiek opgeleid om 18 verpleegkundig ondersteunende taken uit te voeren naast de taken van een verzorgende. Deze richten zich op 5 verschillende domeinen:

  • lichamelijk functioneren
  • sociaal en psychisch functioneren
  • persoonsverzorging
  • woon- en leefklimaat
  • functioneren binnen de dienstverlenende organisatie waar de persoon verblijft

Sinds september 2019 komen daar nog eens 5 extra handelingen die zijn vastgelegd in het KB van maart 2019 bij. Het betreft 5 verpleegkundige handelingen die je onder toezicht van een verpleegkundige mag uitvoeren.

 

Het standaardtraject van de opleiding 'zorgkundige' duurt anderhalf jaar in dagonderwijs en twee jaar in avondonderwijs. Theorie en praktijk gaan hand in hand: op het moment dat je in de opleiding stapt, stap je ook in het werkveld om daar praktijkervaring op te doen.

Als beginnend cursist voer je opdrachten uit onder begeleiding van en met sturing van je lesgevers / praktijkbegeleiders. Naarmate de opleiding vordert, moet je steeds meer in staat zijn opdrachten zelfstandig en met steeds minder sturing uit te voeren. Aan het einde van de opleiding dien je zelfstandig het beroep te kunnen uitoefenen en verantwoordelijkheid op te nemen voor je eigen beroepsontwikkeling zodat je professioneel kan doorgroeien.

In combinatie met aanvullende algemene vorming leidt het certificaat 'zorgkundige' tot een diploma secundair onderwijs.

De opleiding praktisch 

Opleiding in dagonderwijs:

De opleiding tot zorgkundige in dagonderwijs is een voltijdse opleiding van 1,5 jaar. Je volgt 2 (af en toe 3) dagen les per week van 9u tot 16u30 en loopt daarnaast ook 2 tot 3 dagen per week stage.

Vermits de opleiding modulair is opgebouwd, kan je ze ook deeltijds volgen en spreiden over een langere periode. Zo kan je je opleiding combineren met je huidige job.

Opleiding in avondonderwijs

We bieden de opleiding tot zorgkundige eveneens aan in avondonderwijs, dit in een traject gecombineerd onderwijs. Dit houdt in dat je een deel van de leerstof op zelfstandige basis verwerkt in de vorm van taken en opdrachten. Je kan dit thuis doen of in ons openleercentrum.

Het traject in avondonderwijs duurt 2 jaar. Je volgt hiervoor 2 avonden per week les van 18u tot 21u30. Tijdens de stageperiodes moet je je minstens 1 dag door de week en 1 tot 2 weekenddagen kunnen vrijmaken.

Ook hier bestaat de mogelijkheid om je traject te spreiden over een langere periode om zo je opleiding te kunnen combineren met je huidige job.

Studieduurverkorting door vrijstellingen:

Afhankelijk van je vooropleiding en werkervaring kan je in bepaalde gevallen vrijstellingen bekomen voor één of meerdere modules van de opleiding. Dit wordt steeds individueel bekeken met de opleidingscoördinator.

 

Enkele cursisten getuigen!

Sofie:

Vorig jaar verhuisde ik van Nederland naar Diest om hier een leven op te bouwen met mijn Belgische vriend.

Omdat ik de laatste twee jaar in Nederland in een verpleeghuis voor demente ouderen had gewerkt, was de opleiding tot zorgkundige voor mij een voor de hand liggende keuze. Ik wil heel graag iets betekenen voor mensen die hulp nodig hebben, een band met hen opbouwen. En ik wil mezelf graag nuttig maken in een sector met handen tekort.

Ik ervaar de opleiding tot zorgkundige als heel positief! De combinatie studeren en stage lopen is erg prettig en ook zinvol: je kan de theorie onmiddellijk in de praktijk omzetten. De mogelijkheid om in verschillende settings stage te lopen helpt bovendien om na de opleiding de juiste jobkeuze te maken.

Heel graag zou ik in de zorgsector aan de slag gaan. Mijn eerste keuze is om te werken met demente ouderen, omdat ik dit als heel fijn heb ervaren. Maar er staan nog een aantal stages op het programma en wie weet kom ik nog op plaatsen waar ik mijn hart verlies!

Tom:

Ik heb al heel wat jaren werkervaring in verschillende sectoren: zo heb ik onder andere als fabrieksarbeider en als accountant gewerkt. Maar eigenlijk heb ik in al die jaren nooit het gevoel gehad dat ik mijn droomjob had gevonden. Daarom heb ik niet zo lang geleden beslist om het over een heel andere boeg te gooien. Mijn grootste drijfveer om voor deze opleiding te kiezen, is dat ik enorm graag met mensen omga.

Erg verrijkend in deze opleiding is dat praktijk en theorie hand in hand gaan. De lesgevers zijn inhoudelijk heel sterk en ‘zorgen’ ook echt voor de cursisten.

Ik wil zeker en vast aan de slag in de zorgsector: hetzij in een woonzorgcentrum, hetzij in de thuishulp. Maar ik sluit ook helemaal niet uit dat ik hierna nog verder studeer in de richting verpleegkunde of orthopedagogie. Deze opleiding bereidt me daar zeker goed op voor.