Schoolraad

De schoolraad fungeert als formeel participatieorgaan dat met de directeur overlegt en advies geeft. Deze bestaat uit personeelsleden, cursisten en vertegenwoordigers uit de ruimere omgeving van de school (de sociaaleconomische en culturele milieus).

Drie vertegenwoordigers van de cursisten en drie personeelsleden worden om de twee jaar rechtstreeks verkozen. De twee leden uit de sociaaleconomische en culturele milieus worden via coƶptatie toegewezen.

De leden van de Schoolraad in CVO De Oranjerie:

  • 3 personeelsleden verkozen door en uit het personeel;
    (Linsey Bloemen, Huguette De Laet, Ine Van Passel)
  • 2 gecoƶpteerde leden uit de lokale sociale, economische en culturele milieus;
    (Marcel Kerff, Peter Wellens)
  • 3 verkozen door en uit de meerderjarige cursisten;
    (Jan Faes, Marleen Laureys, Erica Schoonjans)