Schoolraad

De schoolraad fungeert als formeel participatieorgaan dat met de directeur overlegt en advies geeft. Deze bestaat uit personeelsleden, cursisten en vertegenwoordigers uit de ruimere omgeving van de school (de sociaaleconomische en culturele milieus).

Drie vertegenwoordigers van de cursisten en drie personeelsleden worden om de twee jaar rechtstreeks verkozen. De twee leden uit de sociaaleconomische en culturele milieus worden via coöptatie toegewezen.

De leden van de Schoolraad in CVO De Oranjerie:

  • 3 personeelsleden verkozen door en uit het personeel;
    (Inge Coveliers, Huguette De Laet, Marjolijn Seuckens)
  • 2 gecoöpteerde leden uit de lokale sociale, economische en culturele milieus;
    (Martine Verlinden, Peter Wellens)
  • 3 verkozen door en uit de meerderjarige cursisten;
    (Tristan Bioui, Arif Akgönul, Eduard Clement-Nyns)