Centrumbestuur

   

 

 

 

 

Centrumbestuur

"Het Gemeenschapsonderwijs is een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid. Met uitsluiting van ieder ander orgaan zijn de scholengroepen en de Raad van het Gemeenschapsonderwijs de inrichtende macht van het Gemeenschapsonderwijs.”

Het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (afgekort GO!) is de rechtspersoon. De scholengroep is een bestuursniveau en zijn raad van bestuur een orgaan van het GO!.

Het GO! wordt geleid en beheerd vanuit drie niveaus die elkaar aanvullen, maar die elk hun bevoegdheden hebben.

Op het lokale niveau worden de scholen bestuurd door de directeur mevrouw Lut Lippeveld, bijgestaan door een adviserende schoolraad.

De schoolraad is samengesteld uit:

 • 3 personeelsleden verkozen door en uit het personeel;
  (Inge Coveliers, Huguette De Laet, Marjolijn Seuckens)
 • 2 gecoöpteerde leden uit de lokale sociale, economische en culturele milieus;
  (Peter Wellens, Martine Verlinden)
 • 3 verkozen door en uit de meerderjarige cursisten
  (Tristan Bioui, Arif Akgönul, Eduard Clement-Nyns)

Op het tussenniveau zijn er scholengroepen gevormd, met heel wat bevoegdheden. Zij worden bestuurd door:

 • een algemene vergadering
 • een raad van bestuur
 • een algemeen directeur
 • een college van directeurs

CVO De Oranjerie behoort tot scholengroep 12 Adite. De algemeen directeur van de scholengroep is de heer Gert Van Passel.

Contactgegevens:

SCHOLENGROEP 12 ADITE

Boudewijnvest 1A
3290            Diest
Tel:    +32 (0)13 35 04 90
info@adite.be
www.adite.be

De Raad van Bestuur van Adite is voorgezeten door de heer Patrick Van Kerckhove.

Rechtstreeks verkozenen:

 • Patrick Van Kerckhove (voorzitter)
 • Guido Van Reet (ondervoorzitter)
 • Koen Beckx
 • John seré
 • Dirk Michiels
 • Sonja De Vos

Gecoöpteerden:

 • Theo Jacobs
 • Annick Claessen
 • Luc Collin

Op het centrale niveau zijn de Raad van het GO! en de afgevaardigde bestuurder bevoegd. De Raad is onder meer bevoegd voor het opstellen van de neutraliteitsverklaring, de verklaring van gehechtheid aan het GO!, het uitwerken van een algemeen strategisch plan, het opstellen van het pedagogisch project, het opstellen van de leerplannen en het vastleggen van de algemene bouwplanning.