Medisch administratief bediende

NIEUW!

Vanaf september start er een e-learningtraject met meer dan 90% afstandsonderwijs, mogelijk af te werken in 6 maanden.

meer info: flyer e-learningtraject.

 

Getuigenis Silvie, Ingrid en Shana 'Een opleiding werkt!'

Een medisch administratief bediende (medisch secretaresse/medisch secretaris) werkt in een ziekenhuis, een dokterspraktijk, een gezondheidscentrum of elders in de gezondheidszorg. Hij/zij moet kennis hebben van medische terminologie, secretarieel vaardig zijn én de weg weten in het medisch vakgebied.

Een medisch administratief bediende is een duizendpoot. Hij/zij doet werk dat heel divers is en heeft bovendien een representatieve functie.

In de bijgevoegde pdf-bestanden vind je alle informatie over de opleiding medisch administratief bediende voor het schooljaar 2020-2021. Kan je de bestanden niet openen, download dan eerst Adobe Reader op je computer.

In combinatie met aanvullende algemene vorming leidt deze opleiding tot een diploma secundair onderwijs.

CVO De Oranjerie zet ook in op cursussen die een extra troef betekenen: Frans voor medisch administratief bediendes en Engels voor medisch administratief bediendes. Deze cursussen zijn toegankelijk voor iedereen die actief is in de medische sector en in contact komt met Frans- of Engelssprekende patiënten of bezoekers.

Gewenste voorkennis

Er zijn geen instapvoorwaarden. Wél is het wenselijk om correct Nederlands te kunnen spellen en al enige informaticakennis te hebben.