Kinderbegeleider baby's en peuters op 3 jaar met les op een zaterdag (gespreid traject)

Les op zaterdag: het leertraject Kinderbegeleider baby's en peuters op 3 jaar.


Om het leertraject kinderbegeleider baby's peuters te behalen volg je de volgende 18 modules uit de opleiding Begeleider in de Kinderopvang:

  • alle theoretische en praktijkmodules ‘Zorg in de kinderopvang’ én ‘Begeleiding van het jonge kind’; 
  • en de modules 2, 4, 6 en 7 ‘Begeleiding van het schoolgaande kind’. 

     (Deze modules komen overeen met de modules vermeld in punt 1.2.c van bijlage 3 van het
      Ministerieel Besluit van 25 november 2016 tot uitvoering van het Vergunningsbesluit van 22
      november 2013 (BS 18.01.2017).)

Een leertraject op maat voor werkende kinderbegeleiders in de gezinsopvang/ groepsopvang. (Vroegere Onthaalouderacademie)

Je volgt per semester twee theoretische modules: één lesdag per maand met in totaal 5 lesdagen. Je loopt per semester één module stage. Een groot aantal uren stage kan op de eigen werkplek in de kinderopvang/eigen gezinsopvang.

De flyers van de modules die je kan volgen in semester 2 (2019-2020):

flyer BSK4: communicatie- en samenwerkingsvaardigheden
flyer BSK6: obsereveren, reflecteren en rapporteren

Ben je reeds gekwalificeerd, kan je ervoor kiezen een 'losse' module te volgen als bijscholing. 

Combinatie van les tijdens de week en zaterdag

Je kan het standaardtraject spreiden en/of combineren met les op zaterdag. Het aantal uur stage per semester hangt af van jouw persoonlijk traject. Per semester neem je deel aan minstens twee super-en intervisiemomenten. Deze worden ingericht op een avond.

Het leertraject bestaat uit verschillende modules, uitgewerkt op maat van en combineerbaar voor werkende kinderbegeleiders, op een zaterdag en met een gedeelte thuisleren. Of kan jij je vrijmaken op maandag en/of dinsdagnamiddag, dan ben je ook welkom op deze contactmomenten.

Het praktijkgedeelte bestaat uit ‘Gesuperviseerde beroepspraktijk’. Dit is een combinatie van stage en deelname aan supervisiemomenten. Werkende onthaalouders/kinderbegeleiders kunnen ook hun eigen beroepspraktijk als onthaalouder inbrengen als stage, mits ze deelnemen aan de super- en intervisiemomenten.

Bij voldoende interesse kunnen we ook de 4 resterende modules inrichten op zaterdag, om de volledige opleiding begeleider in de kinderopvang te volgen.