Excel 2019 basis

Excel 2019 geeft je een inleiding tot het programma Microsoft Excel 2019. Excel 2019 maakt deel uit van de bundels Office 2019 en Office 365 van Microsoft. In beide bundels zijn ook nog andere pakketten opgenomen: het tekstverwerkingspakket Word, het presentatie-pakket PowerPoint, het e-mailprogramma Outlook, enz.

Excel is een rekenblad of spreadsheet. Op de gegevens in een rekenblad kunnen berekeningen worden uitgevoerd m.b.v. de gewone rekenkundige operatoren maar je kan ook gebruik maken van talrijke functies. Excel biedt bovendien de mogelijkheid om deze gegevens grafisch voor te stellen. Excel heeft ook tal van mogelijkheden m.b.t. eenvoudige gegevensbanken. We spreken van lijsten en tabellen.

klik hier voor het planningsoverzicht van alle computercursussen

Lesinhoud
  • Basistechnieken
  • Absolute en relatieve celadressen
  • Formules en functies
  • Van werkbladen tot werkmap
  • Lijsten en tabellen
  • Opmaak
  • Zoeken, vervangen, spellingcontrole, …
  • Importeren en exporteren van gegevens
  • Beveiligen van werkbladen en werkmappen
  • Grafieken

 

Gewenste voorkennis

Geslaagd zijn voor de modules: Aan de slag met ICT en E-communicatie, internet en online diensten
Of
Als je een deelcertificaat bahaald hebt voor de volgende modules in het oude leerplan:Initiatie in de informatica (*) en Internet 1 (**) en [Tekstverwerking 1 of Rekenblad 1 of Gegevensbeheer 1 of Desktoppublishing 1 of Presentatie of Rastertekenen 1 of Vectorieel tekenen 1 of Programmeren Gegevensbank 1]

(*) of wanneer men het deelcertificaat heeft behaald van eender welke andere module uit Informatica: toepassingssoftware, Informatica: computer- en besturingssystemen en netwerken of Informatica: programmeren.

(**) of wanneer men het deelcertificaat heeft behaald van Webdesign 1.