Centrumreglement

Dit centrumreglement brengt je op de hoogte van het reilen en zeilen in dit centrum en de rechten en plichten die je als cursist hebt.

Op basis van dit reglement komen we zeker tot een goede samenwerking. We danken je alvast voor het vertrouwen dat je in ons centrumteam stelt.

Centrumreglement algemeen